Uždaroji akcinė bendrovė „Ravaleta“ įkurta 2005 metais, savo veiklą pradėjusi nuo inžinerinių projektų valdymo ir administravimo. Novatoriškai ir sparčiai besivysčiusi bendrovė šiai dienai teikia inžinerines konsultavimo paslaugas ir atlieka projektavimo, projektų rengimo, techninės priežiūros ir valdymo darbus. Mūsų veiklą apima keliolikos metų praktinė patirtis, taikant inovatyvią mokslinę patirtį, teikiant techninio, ekonominio ir finansinio ar aplinkosauginio pobūdžio inžinerines paslaugas, atliekant projektavimo ir projektų administravimo darbus. Pagrindiniai mūsų užsakovai yra pramonės ir viešojo sektoriaus įmonės veikiančios energetikos, statybos, gamybos, perdirbimo, komunalinės paskirties, viešojo administravimo, medicinos, reabilitacijos ir sveikatingumo paslaugų srityse. Mūsų klientai taip pat yra ir privatūs asmenys teikiant konsultacijas ir atliekant mažaaukštės statybos projektavimo, rangos darbų techninės priežiūros darbus.Bendrovėje dirba kvalifikuoti energetikos, aplinkosaugos, statybos, ekonomikos ir finansų valdymo specialistai. Platus bendrovės teikiamų paslaugų spektras suteikia galimybę kiekvieną užduotį atlikti nepriekaištingai, kad atitiktų užsakovo lūkesčius nuo idėjos pateikimo, ekonominio ir (ar) techninio pagrindimo, pasiūlymo parengimo iki projekto sprendinių įgyvendinimo pabaigos. Iš savo personalo prašome atsakingumo, kompetentingumo, inovatoriškumo ir operatyvaus darbštumo. Tokiu būdu tikimės užtikrinti kvalifikuoto personalo tobulėjimą, nuolatinį žinių atnaujinimą, darbinių įgūdžių ir gebėjimų stiprinimą, užtikrindami jų socialinę ir materialinę gerovę.


Mūsų bendrovė yra lietuviško kapitalo įmonė, nėra finansiškai ar juridiškai susijusi su Lietuvos ar užsienio kompanijomis, nevykdo rangos darbų, neparduoda ir neatstovauja įrangos ar medžiagų gamintojų, ar tiekėjų, kitaip neatstovauja trečių šalių šališkų interesų. Tokiu būdu užtikriname objektyvų požiūrį į atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, prisiimame riziką ir teikiamą naudą. Bendrovė brangina klientų konfidencialumą, veikia kaip nepriklausoma ir nešališka inžinerinė - konsultacinė įmonė.

 Pagrindinė įmonės veikla yra inžinerinių konsultacinių paslaugų teikimas, investicinių projektų ir verslo planų rengimas, techninių ir (ar) darbo projektų rengimas, rangos darbų techninė priežiūra, deramas administravimas bei statybos darbų valdymas, užsakovo interesų atstovavimas. 

Pagrindinės veiklos kryptys:


    * ES ir LR finansuojamų priemonių (programų) paraiškų rengimas ir pagrindimas;

    * Energijos vartojimo auditų ir (ar) stebėsenos (monitoringo) atlikimas pastatuose, įrenginiuose ir technologiniuose procesuose;

    * Inžinerinės - konsultacinės paslaugos;

    * Statinių statybos, rekonstrukcijos ar remonto techniniai ir (ar) darbo projektai;

    * Termovizinių tyrimų ir oro parametrų matavimų atlikimas pastatuose, inžineriniuose įrenginiuose, pramonės statiniuose;

    * Investiciniai ir verslo planai;

    * Statybos darbų valdymas ir techninė priežiūra;

    * Statybos darbų konkursų dokumentų rengimas, konkursų organizavimas, priežiūra, pirkimų valdymas ir konsultacijos;

    * Modernizavimo projektai nuo idėjos pateikimo iki darbų pabaigos, objekto pridavimo valstybės komisijai.

 

 

© UAB „Ravaleta“